Област Кюстендил // Община Кюстендил


 • Създадена на: 19.08.2011
 • от Boyan Milushev
 • 8 гласа ЗА

Аз съм ЗА: Аз съм ЗА възраждането на земеделието в Кюстендилско

Земеделието е било и винаги ще бъде основен фактор за развитие и поминък. В последните години Кюстендил успя от "Овощната градина на България", да се превърне в район с пустеещи земи. Важно е да се предприемат действия, към възраждане на този сектор. От историческа гледна точка, точно земеделието е изваждало страната от две национални катастрофи. Сигурен съм, че ако има воля за работа в тази посока, това ще промени изцяло линията на развитие на общината.


Ако си ЗА - Гласувай!

8 гласа ЗА до момента

  • Тук нямаме много предложения. Аз имам няколко:
   1- корекция в учебните програми - в Хърватска са направили специалност "Агро-туризъм" в земеделското училище в Загреб. Едва ли са по-глупави от нас. Водят се по тенденциите и реагират на мига. През 90-те, кюстендилските управници успяха да съсипят страхотна гимназия със невероятна база и да превърнат в "срамно" това да завършиш селскостопанския техникум.
   Освен училищното обучение, може да се създаде Център за професионално обучение с насоченост към агро сектора. Дейностите по него могат да се финансират и по ОП "Човешки ресурси".

   В същите онези начални години на демокрация, настоящите опозиционни сили сътвориха най-голямото национално предателство - върнаха земята в РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Съсипаха цялото селско стопанство на страната.
   Втората ми идея е свързана с това, но стига за сега :)))

  • Аз съм "ЗА" тези предложения като искам да добавя и своето, а именно:
   1) Провеждането на информационни семинари за разясняване на нуждите от коопериране(регистриране на Юридически лица по закона за кооперацийте) или " Създаване на организации от земеделски производители" - производители на череши, сливи, картофи, биологично произведени продукти и др.( чрез ПРСР) и подпомагане на желаещите с професионални съвети и услуги, чрез предварително създаден информационен център. Ползите от такива организаций са следните:

   - дейноста " Създаване на организации от земеделски производители" се финансира от " Програмата за развитие на селските райони", Ос 1, мярка 142, като финансовата помощ е в размер от 2% до 5% от пазарната стойност на резираната селскостопанска продукция.
   - осигурява се достъпа до европейско финансиране и на по - малките земеделски производители ( плащания за единица площ, агроекологични плащания, плащания на стопани в необлагодетелствани райони, национални доплащания).
   - осигурява се възможност за кандидатстване по 121 мярка от ПРСР за закупуване на високопроизводителна земеделска техника,която намалява себестойноста на произведената селскостопанска продукция, което към момента е невъзможно тъй като по горепосочената мярка производителноста на машините се обвързва с големината на земеделското стопанство, а като всички ние знаем - нашето земеделие е разпокъзано.
   - осигурява се възможност за добавяне на стойност към земеделската продукция ( мярка 123 от ПРСР), чрез закупуване на техника за нейната първична преработка. Тук производителноста на машината се обвързва с количеството на произведената продукция, респективно с големината на земеделското стопанство, а всички знаем, че колкото по - производителна е даден процес, толкова е по конкурентен на пазара. Такава техника би подобрила значително икономическата ефективност и конкурентноста на земеделието в Кюстендилско.
   - подпомагане на достъпа до пазара на малките и средните земеделски производители.

   Окрупняването на земеделието, чрез тези коопераций и "организаций на земеделски производители" ще позволи производството на висококачественна продукция в достатъчни обеми, което ще позволи търсенето на пазари и извън България; ще повиши значително икономическата ефективност на нашето земеделие, което пък от своя страна ще повиши покупателната способност и благосъстоянието на Кюстендилци.

  • Краси, харесва ми активността ти и познанията, които имаш. Дай боже повече хора, които имат поглед над ситуацията.
   Аз съм съгласен с казаното и вече сме предприели конкретни мерки в тази посока.
   1) Има спечелен проект на Областната администрация за създаване на трансграничен форум за малките и средни предприятия от България и Сърбия, което включва и участниците в аграрния сектор.
   2) Направихме първи стъпки в създаването на агро-клъстер в района, който да обедини земеделските производители, да им предостави услуги свързани именно с по-успешното кандидатстване по различните европейски програми, който да им предостави специализирана инфраструктура, достъп до външни пазари и като цяло една значително по-добра конкурентоспособност.
   Проблемът не е в подпомагането им с цел по-успешен достъп до финанси. Това е лесно постижимо. Проблемът е СДРУЖАВАНЕТО. Големи усилия трябва да бъдат положени в това да накараш хората да осъзнаят нуждата от това да работят в екип и за определени каузи да забравят конкуренцията помежду си.


* задължителни полета

2+6 =