Област София // Община Ст. община


Аз съм ЗА: ОСТАВКА !!! ЗАКОНИТЕ СА ЗА ВСИЧКИ !!! Чл. 169в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Когато деянието по чл. 169а и 169б е извършено от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения, наказанието е лишаване от свобода до пет години.

ОСТАВКА !!! ЗАКОНИТЕ СА ЗА ВСИЧКИ !!!
http://radio.dariknews.bg/?page=audio&id=226740
http://www.novini.bg/news/166914-адвокат-до-5-години-затвор-по-закон-за-орешарски-заради-заплахите-му.html


НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 169а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 1991 г., изм., бр. 10 от 1993 г.) Който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин принуди някого противно на убежденията или волята му да участвува или да напусне политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева.
Чл. 169б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 1991 г., изм., бр. 10 от 1993 г.) Който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин попречи на някого да осъществи своите конституционни политически права, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева.
Чл. 169в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Когато деянието по чл. 169а и 169б е извършено от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения, наказанието е лишаване от свобода до пет години.


Ако си ЗА - Гласувай!

1 гласа ЗА до момента


* задължителни полета

3+9 =