Област Бургас // Община Приморско


Аз съм ЗА: Нова концепция за здравеопазването в България

Нова Концепция за по-добро здравеопазване:

Тя предвижда в извънболничната помощ реален 24 часов достъп до лекар и свободен достъп до тесни специалисти.
Запазва се сегашният солидарен модел на здравно осигуряване. НЗОК да не е вече единствената институция, която да разпределя средствата от задължителните здравни вноски. Успоредно с това да се подобрят условията за развитието на доброволното здравно осигуряване.
Акцентираме върху развиването на задължителна национална здравна карта (в електронен вариант). В нея предлагаме дда се посочат не само вида, броя, дейността и разпределението на лечебните заведения в страната, но и нуждите на населението от центрове за високотехнологични методи на диагностика и лечение.
Според нас здравната карта трябва да определя и нужния брой болници, които НЗОК може да финансира.
Предвиждме да се промени статута на държавните болници - бихме искали те да се преобразуват от търговски в публични дружества,
Според нас е необходим нов метод на финансиране на болничната помощ, така наречените Диагностично-свързани групи.
Нека се въведе интегрирана информационна система, която да свързва в реално време информационните системи на институциите и изпълнителите в сферата на здравеопазването.
В лекарствената политика да се въведат единни стандарти за рационална лекарствена употреба.
Основните цели на предлаганата тук нова концепция са подобряването на общественото здраве, преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции в здравеопазването и постигането на по-висока степен на национална здравна сигурност, посочват от правителствената пресслужба.

Новият модел ще даде възможност на болниците да получат по-адекватно финансиране на разходите, които правят при лечението на всеки отделен случай и няма да доведе до намаляване на парите за лечебните заведения, категоричен бе министърът.
Фактът, че никой в Европа не използва клиничните пътеки като метод на финансиране, а все повече се използват ДСГ-та, сам по себе си говори.
Методът на финансиране чрез диагностично-свързани групи е приложен за първи път в САЩ в края на 60-те години на миналия век.
Сега той съществува в Португалия, Ирландия, Словения, Австралия, Австрия, Белгия, Италия, Швеция, Швейцария и др. Последната държава, в която е въведен този модел е Германия.

Едно от преимуществата на тази система е, че дава възможност за сериозен контрол в ръцете на болничните мениджъри над медицинската и икономическата работа на болниците.


Ако си ЗА - Гласувай!

1 гласа ЗА до момента


* задължителни полета

2+7 =