Област Добрич


 • Синдикатът на българските учители подкрепят кандидатурата на Детелина Николова за кмет на Добрич. Дата: 19.10.2011

   В писмо до предизборния щаб Янка Такева, председател на синдиката подчертава, че в досегашните си мандати като кмет Николова винаги е била отзивчи, коректен и професионален партньор.

  Съвместно са реализирани редица инициативи в полза на българското образование, особено в планирането и осъщественото развитие на образователната система в Добрич.

  В писмото се подчертава, че Детелина Николова се ползва с авторитет и уважение, утвърдила се е като кмет с практически опит в социалното партньорство и местното самоуправление.

  „Убедени сме, се казва в позицията на Синдиката на учителите, с нейните личностни и професионални качества, с богатия си опит като кмет,  с положителното си отношение и готовност за активно социално партньорство, тя ще бъде един успешен кмет”.

  Всички новини